PROIECTE

Bursa de studiu AGES

Proiectul ”Bursa de studiu AGES”, destinat tinerilor talentați pentru susținerea studiilor în străinătate, 2012 - 2013

FORUM CETĂŢENESC

Proiectul ”FORUM CETĂŢENESC" la un an de mandat implementat de Centrul Rațiu pentru Democrație

APL-ONG

"Susţinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii şi politici pblice locale durabile" – implementat de CENPO, Asociația AGES, Asociația AREA3, Asociația KALOT, Asociația Pro Vobis, Asociația PLUSMINUS (+/-),2013

Conexiuni strategice pentru acţiuni înţelepte în comunitate

"Conexiuni strategice pentru acţiuni înţelepte în comunitate" – implementat de Clubul Rotary  Satu Mare, Asociaţia AGES, Rotary Club Roznava(Slovacia) şiAsociaţia Civil Council Uzhgorod (UA),  2012 – 2013

http://clubulrotarysm.ro

Mondojob

"Mondojob – Şanse noi pentru persoane din afara câmpului muncii în mediul urban şi rural" – implementat de Crucea Roşie - FilialaSatu Mare, Asociaţia AGES şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare, 2011 - 2012

http://www.crucearosie-satumare.ro/mj/

Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare - ediția I

"Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare" – Program de Finanțare implementat de Clubul Rotary Satu Mare în parteneriat cu Asociația AGES

http://clubulrotarysm.ro/

Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare - ediția a II-a

"Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare" – Program de Finanțare ediția a II-a implementat de Clubul Rotary Satu Mare în parteneriat cu Asociația AGES

 

http://clubulrotarysm.ro/

Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare - ediția a III-a

"Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare" – Program de Finanțare ediția a III-a implementat de Clubul Rotary Satu Mare în parteneriat cu Asociația AGES

 

http://clubulrotarysm.ro/