Proiect "HEY"

Această inițiativă transfrontalieră a Asociației AGES urmărește stabilirea unei legături eficiente și durabile între cererea și oferta de pe piața muncii din județele Satu Mare (Romania) și Szabolcs-Szatmar Bereg (Ungaria).

 Programul oferă soluții pentru probleme cu care se confruntă ambii factori ai pieței muncii:
- nivelul scăzut de școlarizare a grupurilor dezavantajate,
- lipsa forței de muncă calificată,
- lipsa de corelare între oferta educațională și nevoile existente pe piața muncii,
- lipsa experienței profesionale a tinerilor,
- lipsa competențelor practice.

 Prin abordarea unor pachete de activități complementare, se va realiza apropierea a ceea ce poate oferi forța de muncă, de nevoile angajatorilor, facilitând ocuparea locurilor de muncă vacante existente, în regiunile vizate.

Toate activitățile, au fost concepute astfel încât să crească semnificativ șansele de ocupare a tinerilor prin:

- nivel crescut de informații despre provocările pieței muncii;
- cunoștințe și abilități îmbunătățite prin participarea la orientarea în carieră,
- formare profesională, consiliere și asistență pentru accesarea și integrarea pe piața muncii,
- prin mai multe tipuri de oportunități de învățare și sprijin (consiliere directă unu la unu, workshopuri de pregătire și informare, internship la firme din cele 2 județe, curs de calificare, consiliere în demararea unei afaceri, etc. 

Prin proiect vor crește semnificativ și șansele angajatorilor să găsească forța de muncă potrivită, care să răspundă așteptărilor. Legătura directă  între angajatori și forța de muncă se va realiza și printr-un târg de joburi, printr-o e-platformă de mediere a locurilor de muncă și un buletin informativ.

Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia, persoana de contact este d-ul Csengeri Zsolt – manager proiect. Tel: +40-722-915529, E-mail: zsolt.csengeri@ages.ro.

Proiect