DESPRE NOI

DESPRE NOIAsociaţia AGES

Suntem o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2010, cu caracter independent, scop nepatrimonial, apolitic şi nonprofit, care acţionează în principal în beneficiul public.

Scop

Scopul nostru este să contribuim la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor din Nord-Vestul țării, respectiv la dezvoltarea relațiilor transfrontaliere cu comunități din Euroregiunea Carpatică. În acest sens desfășurăm activităţi în domenii relaţionate cu pregătirea și experiența noastră: dezvoltare comunitară, promovarea culturii şi a tradiţiilor, dezvoltare organizaţională, susţinerea activităţilor de tineret, formarea adulţilor, sprijinirea dezvoltării sectorului non-profit, respectiv dezvoltarea colaborărilor transfrontaliere în diverse domenii.

Activități

Principalele noastre activități sunt inițierea, respectiv implicarea în proiecte a căror obiective sunt în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei, organizarea de evenimente de interes public, suport în lansarea, organizarea sau dezvoltarea organizațională a altor organizații neguvernamentale etc.

De la înființare, am derulat în parteneriat cu organizații active în județul Satu Mare și nu numai (Crucea Roșie, Clubul Rotary Satu Mare, Camera de Comerț Satu Mare, Centrul Rațiu pentru Democrație, Centrul pentru Politici Publice) proiecte în care ne-am implicat în formarea adulților, dezvoltarea relațiilor internaționale, dezvoltare organizațională, formarea membrilor și voluntarilor noștri în domeniul politicilor publice, monitorizarea activității aleșilor locali. 

Am acordat de asemenea suport în înființarea unor ONG-uri (Asociația Fencing Satu Mare), am acordat consultanță sau am susținut elaborarea și implementarea unor proiecte comunitare locale iniţiate de alte organizații (Asociația Părinți pentru Copii, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă), respectiv am susținut cu o bursă de studiu un student cu calități deosebite la o universitate prestigioasă din străinătate.